Endüstriyel Proje Filmleri

Ocakcolor Medya, yurt içinde ve yurtdışında birçok endüstriyel tesis inşaatının aşamalarını periyodik olarak görüntülemekte ve proje kontrol ekipleri için görsel ilerleme raporları hazırlamaktadır. Ocakcolor Medya ekipleri, 10’dan fazla büyük rafineri duruşunda, gerçekleştirilen işlere dair rapor filmleri ve belgesel filmler üretmişlerdir.

Ne yapıyoruz?

Endüstriyel alanda yapılan yatırımların ve yeniliklerin, gerek kamuoyuna sunulmasında, gerek firma içi rapor ve sunumlarda kullanılmasında yapılan yatırımları en güzel şekilde gösterecek görsellere ve videolara ihtiyaç duyulmaktadır. Sadece rakamsal veriler ve proje taslakları sahadaki yoğun çalışmayı yansıtamamaktadır. Ekiplerimiz projeleri ve yatırımları en iyi şekilde kayıt altına alarak alınan görüntülerden firmanın sunum yapacağı platformlara göre versiyonlar üreterek teslim etmektedirler.

Endüstriyel projelerde yapılan çekim ve tespit çalışmalarında ekiplerimiz yapılacak çekim ve tespit çalışmaları yaparken  bulunulan ortamlara ait isg kuralları ve endüstriyel çalışma prensiplerine uygun olarak çalışmaktadırlar.  Bu bağlamda ekiplerimiz endüstriyel sahalarda 200’den fazla film ve tespit çalışmasını başarı ile gerçekleştirmiştir.

Proje Adımlarımız

Planlama

Öncelikle proje kontrol ekipleri ve proje sahibi ile gereken toplantılar yapılarak projenin süresine ve özelliklerine göre çözümler üretilmekte, en uygun ekipman ve bütçeler belirlenmektedir.

Saha Çalışmaları

Sahada gereken keşifleri yapılarak ortamlara uygun ekipmanların, sahadaki şartlara uyum sağlayacak personellerin görevlendirmesi yapılır. Endüstriyel çözümlerde uzun süreli çekim yapabilen time lapse kameralar, ex proof kameralar ve uzaktan tespitler için yüksek zoom özellikli drone seçenekleri kullanılmaktadır.

Rapor ve Hizmetler

Uzun süreli proje ve duruşlarda proje aşamaları ilerledikçe firmanın taleplerine göre aylık, haftalık raporlar, videolar ve fotoğraflı kitaplar oluşturularak firmaya teslim edilir. Proje sonunda lansmanın yapılacağı platformlara göre videolar ve görseller hazırlanarak teslim edilir. Tek seferde duyurulacak yatırım ve yeniliklerdede gereken çekimler ve kurgular yapılarak gerek sosyal medya gerekse internal sunumlarda kullanılmak üzere versiyonlar teslim edilir.

Projelerimizden Örnekler

Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat
Videoyu oynat