AI ÇALIŞMALARIMIZ / AI WORKS

Ocakcolor Medya, endüstriyel, reklam ve sanat alanlarında yenilikçi filmler ve görseller üretiyor. Yeniliklere ayak uydurarak, projelerimizde yapay zeka metodolojilerini ve programlarını kullanabilmek için AR-GE çalışmaları yapıyoruz. Bu sayede, içeriklerimizi daha da etkileyici hale getiriyoruz. 

Ocakcolor Media produces innovative films and visuals in industrial, advertising, and artistic fields. Keeping up with innovations, we conduct R&D studies to incorporate artificial intelligence methodologies and programs into our projects. This enables us to make our content even more impactful.

Embracing Innovation, Empowering Creations.
Ocakcolor Medya, yapay zeka alanındaki AR-GE çalışmalarını yürüten Asya Ocak tarafından geliştirilen sistemleri, saha ve masaüstü ekiplerinin çalışma prensiplerine entegre etmektedir. Bu işbirliği, yenilikçi projelerimizin yapay zekanın gücünden tam anlamıyla faydalanmasını sağlamaktadır.
 
Ocakcolor Media integrates the systems developed by Asya Ocak, who conducts R&D studies in the field of artificial intelligence, into the working principles of both field and desktop teams. This collaboration ensures that our innovative projects fully benefit from the power of artificial intelligence. These efforts contribute significantly to making Ocakcolor Media’s content more impressive and innovative.

© ocakcolor2023, Tüm Hakları Saklıdır